Present vs Future

週日返公司,出席了細路家長的兩個講座。
講者都愛買關子,只說理論,不講方法。 
如果我係家長,我會好想知點樣教細路「未雨綢繆」,而唔係一味同佢講呢個想法有幾重要。
如果我係家長,我會想知點樣準備細路去迎接更多將來不能預測的事。
可能講者唔想將事情複雜化,所以佢假設了未來是可以在現在預計到的。
佢又假設了,只要現在有目標,想好將來做什麼呢,那就可以開始準備,那將來必定在自己掌握之中。
如果真的可以這樣,多好。

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s